JC-RH3(F) 前移門弧形展示冷櫃

JC-RH3(F) 前移門弧形展示冷櫃

產品規格

  • 請參考下方說明
分享產品

產品說明

型號 JC-RH3
尺寸WDH(cm) 118x78x130 cm 148x78x130 cm 208x78x130 cm 208x78x130 cm 238x78x130 cm
電源 220-240V / 50-60HZ 220-240V / 50-60HZ 220-240V / 50-60HZ 220-240V / 50-60HZ 220-240V / 50-60HZ
馬力 8100 BTU 8100 BTU 9800 BTU 9800 BTU 11000 BTU
功率 6A 7A 8A 9A 10A
2℃ to 8℃ Cake Case 蛋糕櫃
16℃ to 18℃ Chocolate Case 巧克力展示櫃

檔案下載

相關影片

相關商品

蛋糕展示櫃(前開) – MSO系列
直立式蛋糕展示櫃 – S系列
不鏽鋼冷凍冷藏庫/白鐵冷凍冷藏冰箱/白鐵冷凍冰箱/白鐵冷藏冰箱/雙門白鐵上凍下藏冰箱
組合式冷飲調茶吧